Eredeti magyar sületlenségek

Kattints ide, ha félfordítások érdekelnek


TÉBOLY.DOC

- A megjelölt igényeknek megfelelô - a hó 5. munkanapján minden szla kimegy - jelentôsebb felülvizsgálatot igényel, melyet annak függvényében lehet pontosítani ha ismert a szándék.

- Egyéb tevékenység árbevétele 5.6 millió forinttal realizálódott magasabbra.

- …-be kerülését a doktor képzést támogatnunk célszerû.

- Egységes egyenszilárdságú távközlésfejlesztési folyamat

- Fô funkcióján túl az "egykapú" a kifelé menô beruházási információkban, beruházás, pénzügy sajátos adatszolgáltatásait kivéve, beleértve a centralizált anyagbeszerzés "adattovábbító" összes és összegyûjtô feladatát is.

- A területi igazgatósági funkciót és folyamatot alapvetôen célszerûen egységesíthetôek.

- A feladat koordinált végrehajtását biztosító beruházás megvalósítási organizáció szükséges.

- igényoldali determináció biztosítása

- ... írásos javaslatok készültek, melyek értékelése a csoport javaslatának fôbb gondolatainak részleteinek egyeztetése, kialakítására közös megbeszélésen kerül sor.

- Debrecen területileg is bontja a beruházási szervezetet.

 

- Funkcióban Budapest és vidék között nincs olyan külömbség (sic), ami külömbözô (sic) szervezetet igényelne, az eltérô volumen és hangsúly funkcióban lés (sic) folyamatban nem kiván eltérô kezelési módot, a kapacitásokat természetesen ennek megfelelôen kell biztosítani.

A szalagon lévô adatok szétválogatását igazgatóságoknál lévô primerek körzetszámaira szét válogatjuk.

Az igazgatási tevékenység igazgatási-adminisztratív munkából áll.

... a nélkül (sic) , hogy a vállalatok feloldódjanak a <...> szakmai szervezetében.

Jól szervezett a véletlenszerû javítási igény-tervszerû karbantartás szimbiózisa

Kiemelt feladat az egyéb projektekkel és szervezeti egységekkel történõ elõzetes egyeztetés különös tekintettel a tartalmi elemek és értékesítõi partnerkapcsolatok kiépítésével kapcsolatban.

------------------------

Az üdültetés veszteséges ... A nyári idôszakban Balatonfenyves semmilyen töltési garanciára nem számíthat a beutalójegyekkel történô üdültetés területén a tulajdonos részérôl.

A <...> ingatlanon a Kft. költségén végzett "Értéknövelô beruházás"-nak az épület állagát, mûszaki feltételeinek javítását, elôsegítô beruházás költségének a tulajdonos által történô átvállalása.

---------------------------

...felesleges redundancia

...volt a teremben egy bizonyos bizonytalanság

A második bekezdés ott kezdõdik, ahol az 1. véget ér.

...performing autopsy on sausages (S.A.)

--------------------------ÖMLESZTVE:

· A tanári kar kebelében fejetlenség kapott lábra.

· Nem akarom részleteiben a kottát mondani

· Komoly célkitûzéseket eszközöltünk

· 1917 november 7-én megkezdõdött annak a termõtalajnak a lefektetése, amelyben a kommunizmus fája immár széles folyóvá terebélyesedett, amelynek árnyéka ma, és a jövõben még inkább, az egész világot beragyogja.

· A villanyszerelés harmadik fázisában járunk, de az erkélyt függõben hagytuk.

· Nõdolgozóink egy része GYES-en van, más része szülési terveket dédelget.

· Gyula, a gyereknek ha hazajön adj forró teát, ott van a tûzhelyen, csupa takony.

· A kudarc okai csak a jövõ szempontjából érdekeljen minket.

· Nagyobb ívû elmozdulási lehetõsége van. Csak nem párttag?

· Akceptálok arra.

· Luftbalom A levegõs jobbom párja?

· Alapvetõ sarokpont Sarkadnak az a pontja, amelyikkel az alapot megveted

· Rémpéldaként mondom

· Nem hoztunk egyezõséget

· A tanácsoktól kutya kötelesen elvárunk

· Szükséglet fedezetet nem kell egyenlõvé hozni

· Megkifogásoltuk Egyszerû összevonás: megfogtuk és kifogásoltuk (esetleg kifogtuk és megfogásoltuk)

· Rámozdítása a fejeknek

· Hivatkozásokat szeretnék meríteni

· Minden kedves névnapját ünneplõ hallgatónk

· A harmadik magyarok világtalálkozója

· A cigány népnek itélték oda az "Emlékezet díját"—Tony Gatlif francia filmrendezõ személyében (Magyar Nemzet, 1993 dec. 1, p.16)

· Elrepült felette az idõ vasfoga

· Haditudósító volt, minden frontot megjárt, aztán ott is hagyta a foga fehérét

· A fiú keze végigfutott a ló orrán, és így szólt: ...

· Lábaim végül a rózsakerthez vittek, ahol úgyszólván kivették a kezembõl a döntést

· Mindenki, aki még lábra tudott állni, ott hevert a források mellett

· Jó képet vágtak egymáshoz

· A fejemet teszem rá, hogy a veleje igaz

· Fújt, prüszkölt, dobbantott a lábával

· Homlokom újra lekonyult

· Fenekestül romba dönti boldogságuk nagyszerû templomát

· Hanyatt akartad dönteni, hogy azzal magad mellé állítsd

· Csak néz ránk azzal az égnek meredõ orrával

· Az atléta felkönyökölt és úgy festett, mint egy szobor

· Adósságba verte a fejét

· London házai egyhangú kaptafára épültek

· Nem fûlt a fogához a munka

· Tejjel-mézzel folyó Óperencia

· Gyilkos és hulla egy cipõben járnak

· A szerencse kimutatta méregfogát

· Úgy ki van rittyentve, mint a falu bikája

· A beduin nõk nehéz diók

· Nagyon szürke fehérnépnek hatott

· Burokban nevelkedett

· A kudarc elõérzetével töltötte meg a fecskendõt

· A toronyóra negyed fertályt ütött

· Apából csak egyetlen egyszer bújt elõ a gyerek

· Õlordsága a belsõ berendezésbe nem óhajt személyesen belefolyni

· Biztosan nyeri az epsoni derbyt, mint a pinty

· Rád gondolok, Paméla, te ki tollkönnyûvé vált csontkollekció!

· Mr. Jones rendkívül sértõdötten felmordult, akár egy dühös csontváz

· A lókötõ kötötte az ebet a karóhoz

· Az elsõ világháborúban önként jelentkezett egy magyar ezredbe, de még a háború vége elõtt gyilkosság és öngyilkosság vetett véget életének

· El is ejtett kettõt, s hogy megkímélje az asszonyokat, saját kezûleg nyúzta meg, belezte ki és darabolta fel õket

· A lövéseket a szobalány adta le, akit a férfi még halála elõtt megfojtott

· Három muskétámra gondoltam, amibõl összesen nyolc volt

· Jaél ... a siserák hadának szöget vert a halántékába, mindnek sorra.

· Most itt a Ramadán, az igazhitûek egész hónapban napnyugtáig nem dohányozhatnak, nem szagolhatnak virágot, nem is szólva a nõkrõl.

· Talán nem elégítelek ki? — kérdezte nyakig halálsápadtan

· Anya nagyapa tojásait sütötte meg vacsorára

· De mi az, egy vacsora meg egy ágy két becsületes ember között?

· Látta a sápadt, elcsigázott asszonyt, ahogy ott csüggött a bujdosó férfi ölén

· Talán végeztünk volna velük, ha az elõlrõl jövõ megpróbáltatásokhoz nem járul hirtelen hátbatámadás

· Egy jottányi vérem sem maradt alsótestemben

· Nem engedte, hogy férjhez menjen túlságosan kinyalt udvarlójához

· Nem férfi, ki, ha jól forgatja nyelvét, / Nem vívja ki egy nõ viszontszerelmét. Nem férfi Clifford, csak a nyelvivel!

· A férfi farkával csapkodta lábszárát (címertani szimbólum)

· K. nem felejtette el a felnyalt pacák tintaízét

· Manapság szörnyû sok a kemény legény, aki rosszkor és rossz helyen puha

· Az idõsebb kutya nyugodtan poroszkált az ügyvéd mellett. Mindketten csóválták a farkukat.

· A teste feszes volt, a haja csillogott a gyakori keféléstõl. Éjszakánként õ és a férje még kívánták egymást.

· Felmutatta a tömegnek a maga és a lova férfiasságát

· Mrs. C. szeme villámokat lövellt.—Ne adjon semmit a számra, uram, mert még megbánja!

· Françoise mindig a legjobb végükön fogta meg a férfiakat

· Elért a Loire-hoz, amely a két part között olyan derûs, ernyedt nyugalommal folydogált, mint egy széttárt lábú, tapasztalt nõ.

· Szék nem maradt szárazon...

A mûködés eredményei összhangban vannak a kitûzött célokkal és azokat a terv szerint hajtják végre.

A belsõ ellenõrzési jelentésrõl a vizsgált szakterületek vezetõinek az észrevételek megtételére maximum 8 napot biztosítani kell.

A biztosítási kötvény csak abban az esetben érvényes, ha azon szerepel az elsõ biztosítási díjat felvevõ postahivatal körbélyegzõje és az ügyintézõ aláírása vagy a kötvényhez csatolták az elsõ biztosítási díj átvételét igazoló, a biztosító által kiállított nyugtát. A biztosítási szerzõdés a keltét követõ napon lép hatályba, feltéve, hogy keltének napján a biztosítási díjat a biztosító részére megfizették. Amennyiben a kötvény keltének napján az elsõ biztosítási díj nem kerül megfizetésre, akkor a biztosítási szerzõdés a díj megfizetését követõ napon lép hatályba.

Újsághír: "Magyarország 67 százaléka túlsúlyos" (fokozódik egyes régiók leszakadása?)


Ha van saját gyűjtésű sületlenség-kollekciód vagy nyelvi facsarulatra bukkansz valahol, kérlek küldd el nekem a Laszlo@huntrans124.com címre.

Vissza a Tartalomjegyzékhez