How bad a mistake can you make on your resume? Here are some real-life examples:

Elcseszett önéletrajzok:

* "My intensity and focus are at inordinately high levels, and my ability to complete projects on time is unspeakable." Összefogottságom elképesztő, és képességem a projekthatáridők tartására kimondhatatlan.

* "Education: Curses in liberal arts, curses in computer science, curses in accounting."

* "Instrumental in ruining entire operation for a Midwest chain store." Fontos szerepet játszott egy Közép-nyugati áruházlánc tönkretételében.

* "Personal: Married, 1992 Chevrolet." Személyes adatok: Nős, 1992-es Chevrolet

* "I have an excellent track record, although I am not a horse."

* "I am a rabid typist."

* "I demand a salary commiserate with my extensive experience."

* "I have lurnt Word Perfect 6.0 computor and spreadsheet progroms." Megtanulltam Word Perfect 6.0 számittógép, és táb lázat kezellő progromok.

* "Received a plague for Salesperson of the Year."

* "Reason for leaving last job: maturity leave."

* "Wholly responsible for two (2) failed financial institutions." Teljes mértékben felelős két (2) pénzintézet csődbe viteléért.

* "Failed bar exam with relatively high grades." Viszonylag jó osztályzatokkal buktam el az államvizsgán.

* "It's best for employers that I not work with people." Kérem leendő munkaadómat, hogy ne adjon alám beosztottat.

* "Let's meet, so you can 'ooh' and 'aah' over my experience." Kérek egy lehetőséget, hogy személyesen ájulhassanak el tapasztalataim hallatán.

* "You will want me to be Head Honcho in no time." Seperc alatt ki fognak nevezni főgórénak.

* "Am a perfectionist and rarely if if ever forget details." Maximalista vagyok, és szinte nem kerüli el el a figyelmemet a legkisebb hiba sem.

* "I was working for my mom until she decided to move."

* "Marital status: single. Unmarried. Unengaged. Uninvolved. No commitments."

* "I am loyal to my employer at all costs... Please feel free to respond to my resume on my office voice mail." A végsőkig hűséges vagyok munkaadómhoz. Kérem, munkahelyi telefonszámomon válaszoljanak önéletrajzomra.

* "I have become completely paranoid, trusting completely no one and absolutely nothing."

* "My goal is to be a meteorologist. But since I possess no training in meterology, I suppose I should try stock brokerage." Meteorológus szeretnék lenni. Mivel azonban ilyen irányú képzettségem nincs, szerintem a tőzsdeügynökséggel kell, hogy próbálkozzak.

* "I procrastinate, especially when the task is unpleasant."

* "As indicted, I have over five years of analyzing investments."

* "Personal interests: donating blood. Fourteen gallons so far." Hobbim: a véradás. A hatvanhatodik liternél tartok.

* "Note: Please don't miscontrue my 14 jobs as 'job-hopping'. I have never quit a job." Megjegyzés: kérem, ne gondolják, hogy vándormadár vagyok. 14 munkahelyem egyikéről sem léptem ki önként.

* "Marital status: often. Children: various." Családi állapot: gyakori. Gyermekek: különfélék.

* "Reason for leaving last job: They insisted that all employees let to work by 8:45 a.m. every morning. Could not work under those conditions." Legutóbbi munkaviszonyom megszűnésének oka: ragaszkodtak hozzá, hogy 8 óra 45-ig mindenki kezdje el a napi munkát. Ilyen körülmények között nem lehet dolgozni.

* "The company made me a scapegoat, just like my three previous employers." Legutóbbi négy munkahelyemen bűnbakot csináltak belőlem.

* "Finished eighth in my class of ten."

* "References: None. I've left a path of destruction behind me." Ajánlások korábbi munkaadóktól: nincsenek. Szakmai pályafutásomat a pusztítás jellemzi.


.... and what better accompaniment for quotes from real resumes than quotes from actual performance evaluations:

... részletek teljesítményértékelésekből: